EPEKTO NG MAAGANG PAGBUBUNTIS SA KABATAAN THESIS

Bilang magulang, nasisiguro mo bang nagagampanan moang iyong responsibilidad sa iyong mga anak? Ang pamamaraang ito ng pagsagot ng mga katanungan ay naglalayong sagutin ang mga tanong tungkol sa mga kaganapan na nangyayari sa kasalukuyan at mga kasalukuyang kondisyon. Sila rin ay mas malamang na drop sa labas ng paaralan na may lamang tungkol sa isang-ikatlo able sa kumuha ng isang mataas na paaralan diploma. Dahil dito, hindi nagagabayan ng mga magulang ang mga anak lalo na sa panahon ng puberty kung kailan ang mga kabataan ay likas na interesado sa mga bagay na patungkol sa sex. Makapagbibigay ito ng mga ideya kung paano nila papangaralan at didisiplinahin ang kanilang mga anak sa paraang hindi ito magrerebelde at gagawa ng mga di kanais-nais na mga bagay at may mabibigat na kahihinatnan. Layunin din nitong sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

They also face greater financial difficulties and marital conflict. Kalakip nito ang kanilang pagsisisi. Narito ang ilan sa mga epekto ng maagang pagbubuntis sa: Ngunit, hindi lang nila alam na maraming komplikasyon din ang maaring maging resulta ng abortion. Hayaan mong maghintay ang lalaki at makikita niya ang iyong halaga dahil matibay ang iyong determinasyon ukol sa bagay na ito. Kadalasannaapektuhan ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang, iba pang kapamilya at mgakaibigan.

Maayos ba ang iyong maagagn Mamumuhay ng mahirap ang mag-ina at makadaragdag ito sa bilang ng mga naghihirap sa bansa. Ay isang pagbubuntus ng pagpigil ng magang pagbubuntis, subalit mas madali ang family planning. Ngunit dahil sa maagang pagbubuntis, maaaring mawala sa isang iglap ang mga pangarap na ito. Tayo ngayon ay nahaharap sa nakakasilaw na katotohanan na sa napakamurang edad, marami sa mga batang babae ngayon ay mayroon nang mga anak. Tesis, naniniwala ako na ang pagtalakay sa usaping sekswal ay isa pa ringmabisang paraan pagbubunyis ang kabataan ay maging responsable sa kanilangmga gawa.

Ayon sa World Health Organization, mas mataas ang panganib ng ng mga kabataan edad 15 hanggang 19 sa pregnancy-related death kaysa mga babae edad Matapos manganak, kumakain ka pa ba ng sapat?

  PARSONS THESIS MFADT

Subalit,may mga karagdagang mga medikal na mga alalahanin para sa mga masbata na mga ina, lalo na sa mga ilalim ng labinlimang at ang mgananinirahan sa pagbuo ng tyesis. Kailangan isaalang-alang ang edad, timbang at taas ng babaeng buntis. Mararanasan din ng mga ina ang matakot sa mga reaksyon ng ibang tao, at ang pisikal na paghihirap na mararanasan nila sa panahon ng pagpapaanak. Dahil dito,hindi nagagabayan ng mga magulang ang mga anak lalo na sa kabataann ngpuberty kung kailan ang mga kabataan ay likas na interesado sa mga bagayna patungkol sa sex.

Maging bukas pagbuhuntis lahat ng bagay upang maramdaman natin bilang mga anak na kahit mawalan man tayo ng kaibigan, may magulang tayong maasahan at matatakbuhan sa kahit anu pa man. Nananatili ang pagtutok ng simbahan at ang desisyon ng pamahalaan na sa tingin nila ay magiging solusyon sa lumalalang problemang hinaharap ng bansa. Hindi rin mali ang magbuntis, ngunit dapat alam natin ang tamang panahon para dito. Ano ang magiging epekto ng maagang pagbubuntis?

Ito ay isang paraan ng kwantitatibong deskripsyon na kung saan inaalam ang mga umiiral na kondisyon sa grupo ng mga usaping pinili para sa pag-aaral. Layunin din nitong sagutin ang mga sumusunod na katanungan: Sa Talaan VI, Pinapakita ang kadalasang epekto ng maagang pag- aasawa sa kanilang kalusugan.

Dahil dito, nagkakaroon ng misinterpretasyon tungkol sa sekswalidad. Ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa pagmulat sa mata ng kabataan ukol sa masasamang epekto ng sobrang kapusukan at ng pakikipagtalik ng walang basbas ng kasal.

Huwag magtake advantage sa mga sitwasyon na maaari mong magawa ang isang bagay na pagsisisihan mo lang. Isinasaad dito ang mga saloobin ng mga estudyante batay sa pang- sikolohikal, sosyal, emosyonal at intelektwal. Dahil maagajg na konserbatibo ang mga pamilyang Pilipino, ang sex ayisang paksa na hindi napag-uusapan ng mga magulang at anak.

  THESIS ON UROPATHOGENIC E.COLI

Maagang Pagbubuntis by Cai Roa on Prezi

Sa realidad, karamihan sa mga kababaihan ay inaabandona matapos mapagsawaan, nag-iisa sa pagharap sa marahas na buhay at kadalasan ay buntis. Pagkatapos manganak,nakaranas ka ba ng mga komplikasyon? Kapag thdsis babae ay may gulangna labinlima pababa, malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng mataas na blood pressure.

epekto ng maagang pagbubuntis sa kabataan thesis

Kadahilanan, ang parehong mga societal at personal. Ayon sa Wikipedia Encyclopedia, ang teenage pregnancy sa Estados Unidos ay nangangahulugan na ang isang batang babae ay nagdadalang tao.

Ilan sa mga kumplikasyong maaaring makuha ng ina at ng sanggol ay malnutrisyon, mababang timbang, pagkawala sa tamang pag-iisip, atbp. Karamihan ng kababaihan ay nangangarap na magkaroon ng anak balangaraw, kaya naman ganito na lamang ang kanilang nararamdaman sa kanilang pagdadalang-tao.

epekto ng maagang pagbubuntis sa kabataan thesis

Nagpapasalamat ako sa ating mahal na panginoon na binigyan ako ng lakas at pananalig sa paggawa nito. Teenage births are associated with lower annual income for the mother, 80 percent of whom eventually rely on welfare.

Maagang pagbubuntis ng kabataan thesis

Katuturan ng mga katawagang ginamit Ang bawat termino na mababanggit ay mapapaloob sa aming Sulatingpananaliksik. Lagi sana nating tandaan na ang lahat ng bagay ay mas gaganda at masaya kung ito ay naaayon sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Pagkaraan ng ilangbuwan tnesis pagsasama nila Wilma at Ace, ang kanyang nobyo, ay nagbunga ang kanilangpagmamahalan at si Wilma ay nabuntis sa edad na labimpito.